Dívám se dívám     P.Hapka / M.Horáček
         
DDívám se dívám a ty Aspíš
matně se leskne maDGkříž
stoupá a klesá tvoje hruď
a já si říkám Bůh jen Dsuď, Bůh jen Asuď
DZdali až jednou blýskne Ase
a vítr liják přiDneGse
vezmeš mě k teplu pod svůj plášť
jestli to pro mě uděDláš A
 
DKdyž budu sedět nehnuA
a zase f#miznovu zklamu E
svým dojmem, že jsem na ApoušDti
a že mě štěstí oEpoušAtí, opoušE
DZeptáš se Kam jsi oči Adal ?
Tvá šťastná hvězda svíDGdál
Jdi za ní, já tu držím stráž
 
DTak se Gmaj7ptám, jestli to Auděláš,
Dtak se Gmaj7ptám, jestli to Auděláš,
pro mě uděDláš
 
FCo když se těžce zadluCžím ?
I ten kříž prodáš ? Co FBbvím...
Když mě mé masky unaví
stáhneš mě k sobě do Ftrávy, do tráCvy
FA klidně řekneš hroznou Clež:
"Na svoje léta hezFkej Bbseš
Před sebou ještě všechno máš ..."
Jestli to pro mě uděFláš ? C
 
FCo když mě zapřou přáteC
a budu s amicejchem na čeGle
podroben strašné CžaloFbě?
Vzkážeš mi: "Stojím při GtoCbě, jen při toG
FJediná vždycky budu Cstát
i když ti celý svět FBbmat
Věřím ti všecko. Braň se, snaž..." ?
 
FJen se Bbmaj7ptám, zda to Cuděláš
Fjen se Bbmaj7ptám, jestli to Cuděláš,
pro mě uděFláš.
 
DStoupá a klesá tvoje Ahruď
tak spolehlivě jako Grtuť
na teploměru našich dní
Ráno svět zuby vyceDní, vyceA
DA mně se mnohé nezdaAří
Ale tvé prsty po DtváGři
mi zvolna přejdou, každý zvlášť D
Gmaj7Vím, že to pro mě Auděláš D
 
Gmaj7Vím, že to pro mě Auděláš,
všechno uděDláš.
 


název: Dívám se dívám
 
hudba: P.Hapka
text: M.Horáček
interpret: P.Hapka, L.Bílá


klíčová slova: Bílá Lucie,   Hapka P.,   Hapka P.,   Horáček M.

dvojice : Maso na guláš