Elektrický valčík     J.Uhlíř / Zd.Svěrák
         
AmiJednoho letního večera na návsi pod starou E7lípou
hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s Amipípou,
nebyFlo to posvícení, nebyAmila to neděle,
v naší Fobci mezi kopci plniE7ly se korbele.
 
AByl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden
E7elekEdimtrický E7proud,
byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden
AelekAdimtrický A7proud,
A7střídaDvý, EstřídaC#mivý, F#misilný HmielekE7trický Aproud,
A7střídaDvý, EstřídaC#mivý, F#mizkrátka HmielekE7trický Aproud.
 
[Recit:]
A nyní, kdo tu všechno byl:
okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor,
poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy,
zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Vosátky,
početná družina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru
sedláka Krušiny, dále krojované družiny,
alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cosi
na motocyklu Indián, a svatý Jan, z kamene vytesán.
 
Byl to ten slavný den, ....
 
Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno:
tento den pro zdejší rolníky znamenal po noci ráno,
budeme žít jako v Praze, všude samé vedení,
jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedle ní.
 
Byl to ten slavný den, ...
 
[Recit:]
Z projevu inženýra Maliny, zástupce Elektrických podniků:
Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté:
od pantáty vedou dráty do žárovky nade vraty,
odtud proud se přelévá do stodoly, do chléva,
při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu,
kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane,
kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky.
Do každé rodiny elektrické hodiny!
 
Byl to ten slavný den, ...
 
 


název: Elektrický valčík
 
hudba: J.Uhlíř
text: Zd.Svěrák
interpret:


klíčová slova: 3/4 rytmus,   Svěrák Zd.,   Uhlíř J.