Pojď sem, děvenko     Suchý J.
         
[triangl]
Pojď sem, děvenko
milá panenko
pilná a plná a
vilná a
vlna na vodě
vlna na vodě
milá panenko
plná děvenko
Zuznako ze Zlína
leze ti po zádech
myš myš myš myš !
 
Do vody, do vody
milá panenko
pilná a plná a
vilná a
vlna na vodě
vlna na vodě
vlna na vodě
slunce na nebi
milá panenko
plav
plav !
 
[clavesy]
Vlasy ti hlasitě
ševelí, děvenko
děvenko studená
plná a zmatená
vlasy máš porůznu
Na vodě, na vodě
děti ti dělají
vlnky a vlnečky
na vlasech, na vodě
na těle vesele
děti ti dělají
na vodě kola a
kola a kola a
kola a kola a
kola a kola a
ko - ka ko - la
 
[kravský zvonec]
Pojď sem, děvenko
milá panenko
krůpěje vody ti
na vlasy, na vlasy
a vlasy, co děti
ti asi hladily
rukama, nohama
rukama, nohama
leze ti po zá -
dech
myš, kamaráde
myš, myš ! [ku-ku]
 
[píšťalka - slavík]
Tuhle pohádku
chovej v paměti
není pro děti
drahá Zuzanko
nahá Zuzanko
konopí, konopí
kytky na nebi
Zuzana, Zuzana
kytky na nebi
Zuzana, Zuzana
kytky na nebi
Zuzana, Zuzana
kytky na nebi
Zuzana, Zuzana
a...
pilná a plná a
vilná a
vlna na vodě
vlna na vodě
vlna na vodě ...
 
To je divný, veď ?
 
A co tomu říkají lékaři ?


název: Pojď sem, děvenko
 
hudba:
text: Suchý J.
interpret:
poznámka: Zuzana v lázni (1972 )

klíčová slova: Suchý J.,   Suchý J.,   Suchý J.,   Suchý J.